ทำไมองค์กรต้องประเมินระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้าน HR และ ประเมินผลงานพนักงาน ในทุกๆ ปี


องค์กรของคุณ ประเมินผลงาน เป็นอย่างไรบ้าง ใช้เกณฑ์อะไรประเมินผลงานของพนักงาน ประเมินเพื่ออะไรบ้าง เช่น วัดผลศักยภาพการทำงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสม หรือเพื่อปรับฐานเงินเดือน และพิจารณาโบนัสประจำปี

ทำแบบประเมินไปเพื่ออะไร?

  • วัดผลการทำงานของพนักงาน
  • ประเมินเพื่อโปรโมท เลื่อนตำแหน่ง
  • ปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี
  • สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ปรับเพื่อลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง
  • สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

ทั้งหมดที่กล่าวมา… ล้วนแล้วแต่ต้องการ ความเป็นมาตรฐานในการทำงานในองค์กร และความเป็นธรรมในการปรับโยกย้ายตำแหน่งงาน เพื่อที่จะได้มอบหมายงานให้ตรงความสามารถของพนักงาน และปรับเพิ่มรายได้ของพนักงาน… เพื่อเป็นแรงจูงในการทำงาน นั่นเอง

NEXT SKILL เรามีระบบประเมิน Assessment  Tools

ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณมีปัญหา? หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับระบบประเมิน

Contact Us

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)