เราจะช่วยให้ท่านพบกับทางลัด

ในการ แก้ปัญหา..! ในยุค New Normal

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา จะช่วยให้ท่านพบกับทางลัด ในการแก้ปัญหา ได้ด้วยบริการ ที่คำปรึกษา และวางแผนงานอย่างมีระบบ ทีมงานเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง ในด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเครื่องมือพัฒนา

HROD SPECIALIST CONSULTING

ที่ปรึกษาด้านระบบ HRD ให้คำปรึกษาด้านการประเมิน Assessment พัฒนาหลักสูตร และบริหารโครงการฝึกอบรม

TRUSTED BY

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (ครูพี่หนิง)

ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านระบบ HRD, โค้ชจุดแข็ง (GALLUP : Certified Strengths Coach)

วิทยากรให้คำปรึกษาด้าน HR และระบบประเมิน Assessment พัฒนาหลักสูตร และบริหารโครงการฝึกอบรม ให้แก่องค์กรภาครัฐ และเอกชน มาแล้วทั่วประเทศ ประสบการณ์มากว่า 25 ปี

มาทำความรูัจักครูพี่หนิง Next Skill

หลักสูตรออนไลน์

การมอบหมายงาน ติดตามงาน

หนังสือคนมีของ

หนังสือคนมีของ