องค์กรของคุณมีปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่?

 • ค้นหา The right person ของตำแหน่งสำคัญ แต่เลือกคนผิดทำงานไม่ได้ตามที่หวัง
 • การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ สื่อสารอีกอย่างเข้าใจอีกอย่างงานไม่เดิน
 • ไม่สามารถรักษาดาวเด่นหรือคนเก่งไว้กับองค์กรได้
 • พยายามสร้างแรงจูงใจในการทำงาน แต่พนักงานก็ยังหมดไฟ หมดใจไม่อยากไปต่อกับองค์กร
 • สัมภาษณ์อย่างดีแต่รับพนักงานใหม่เข้ามาสอนงานจนครบจบ ไม่นานก็ลาออก
 • หัวหน้าทีมยังไม่สามารถดึกศักยภาพของทีมได้ ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย
 • ความร่วมมือในองค์กรหายไป ต่างคนต่างทำ งานใครงานมัน
 • ต่าง Gen ต่างใจ เรื่องของวัยทำให้เกิดอุปสรรค์ในการทำงานร่วมกัน
 • ฝึกอบรมหลักสูตรดีอย่างดี แต่พอจะใช้จริงไม่เหมาะกับองค์กร
 • ไม่มีเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พนักงานมองไม่เห็นความก้าวหน้าของตนเอง
 • ประเมินผลงานแต่ละครั้ง ต้องนั่งกุมขมับเพราะเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน

ถึงเวลาแล้ว…. ที่องค์กรของคุณ…ควรต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้ !!!

การพัฒนาและบริหารคนในองค์กร อย่างเป็นระบบ

โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำงานร่วมกับองค์มาแล้วกว่า 200 องค์กร

มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาและบริหารคนในองค์กร ด้าน

 • Succession & Talent Management Consulting
 • Onboarding & Mentoring System Consulting
 • HR Standard System Consulting
 • HRD Development Project

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษา Next Skill จะช่วยให้องค์กรของคุณพบกับทางลัดในการแก้ปัญหาได้ ด้วยบริการโครงการที่ปรึกษา


TRUSTED BY

IN-HOUSE TRAINING

Next Skill ยังมีบริการฝึกอบรมภายในองค์กร ที่จะช่วยพัฒนาบุคคลากร ในองค์กรของคุณอย่างเป็นรูปธรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านและมีประสบการณ์

IN-HOUSE TRAINING

โปรแกรมหลักสูตร การพัฒนาและบริหารคนในองค์กร

ด้าน HRM, HRD, OD

No.หลักสูตร
1.หลักสูตร Core Value in ActionRead More.
2.หลักสูตรการวางแผนเพื่อเป้าหมายสำเร็จ (The Passion to Win & Success)Read More.
3.หลักสูตรการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planing for VP)Read More.
4.หลักสูตร Smart Job Description & CompetencyRead More.
5.หลักสูตรการประเมินผลการปฏบัติงาน และแจ้งข้อมูลป้อนกลับRead More.
6.หลักสูตรหัวหน้างานต้องเก่งคน (People Management)Read More.
7.หลักสูตรการพัฒนาองค์กรด้วย 70-20-10 ModelRead More.
8.หลักสูตร HR for Non HRRead More.

ด้าน Onboarding Program / การสอนงานเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง

No.หลักสูตร
1.หลักสูตร เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor @ Work)Read More.
2.หลักสูตร Mentor @ Work & เทคนิคการสอนงาน (Job Instruction)Read More.

ด้าน Coaching / Soft Skills

No.หลักสูตร
1.หลักสูตร Smart Leader for Peak PerformanceRead More.
2.หลักสูตร Smart PersonalityRead More.
3.หลักสูตร มอบหมายและติดตามผล เพื่อให้ได้ผลงานRead More.
4.หลักสูตร การบริหารเวลาสู่ความสำเร็จRead More.
5.หลักสูตร การคิด เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจRead More.
6.หลักสูตร การสร้างทีมงาน สู่ความเป็นเลิศRead More.
7.หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skills)Read More.
8.หลักสูตร Smart Goal Setting & Effective Action Plan)Read More.
9.หลักสูตร Powerful LeadershipRead More.
10.หลักสูตร Leader as CoachRead More.
11.หลักสูตร Strengths Based DevelopmentRead More.

ด้าน การสื่อสาร / ประสานงาน

No.หลักสูตร
1.หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมืออาชีพRead More.
2.หลักสูตร หลักสูตร Effective CommunicationRead More.
3.หลักสูตร การสื่อสารสำหรับผู้นำ ผู้ทรงประสิทธิผลRead More.

ด้าน DISC Model (Personality Insight)

No.หลักสูตร
1.หลักสูตร Discover Your Style – Disc ModelRead More.
2.หลักสูตร Discover Your Sales Insight – นักขายสไตล์คุณRead More.


อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (ครูพี่หนิง)

ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้านระบบ HRD, โค้ชจุดแข็ง (GALLUP : Certified Strengths Coach)

วิทยากรให้คำปรึกษาด้าน HR และระบบประเมิน Assessment พัฒนาหลักสูตร และบริหารโครงการฝึกอบรม ให้แก่องค์กรภาครัฐ และเอกชน มาแล้วทั่วประเทศ ประสบการณ์มากว่า 25 ปี

หลักสูตรออนไลน์

การมอบหมายงาน ติดตามงาน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

Contact Us

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)