Blog

แรงจูงใจพลังสำคัญในการกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน

รามักจะได้ยินคำว่าแรงจูงใจ (Motivation) อยู่บ่อยครั้ง และหลายองค์กรก็พยายามสร้างแจงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย หากจะพูดถึงคำว่าแรงบันดาลใจให้เข้าใจได้อย่างง่าย กฌสามารถบอกได้ว่าแรงจูงใจก็คือระดับพลังงานภายในตัวเราที่ส่งผล

Next Skill

November 28, 2022

5 สัญญาณการลาออกของพนักงานที่เริ่มหมดไฟและหมดใจ

การลาออกของพนักงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับพนักงานในทุกระดับและทุกตำแหน่ง ซึ่งเหตุผลในการขอลาออกของพนักงานนั้นมีสาเหตุหลากหลาย แตกต่างกันออกไป เช่น รู้สึกว่างานที่ทำไม่คุ้มค่ากับค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงานที่จูงใจไม่มากพอ ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน เนื้องานที่ไม่ท้าทายหรือน่าเบื่อ ตลอดจนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองที่ไม่ชัดเจน โดยในการลาออกแต่ละครั้งพนักงานอาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่แปลกออกไป ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่ง ที่หัวหน้างาน รวมถึงฝ่ายที่ดูแลบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ควรมีวิธีสังเกตพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณของการเริ่มหมดไฟในการทำงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อบริหารจัดการทั้งคนและงานให้มีประสิทธิภาพและทันเวลา เพราะแน่นอนว่าการลาออกโดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพ หรือบุคคลที่ถือเป็น Keyman ขององค์กร นอาจส่งผลกระตอบต่อภาพรวมของการทำงาน หรือการบริหารจัดการองค์กรได้   สถิติที่น่าสนใจในปี 2021 พบว่า การมีโปรแกรมในการเริ่มต้นดูแลพนักงานที่ดี (Onboarding program) ทำให้พนักงาน 69% อยู่ทำงานกับองค์กรอย่างน้อย 3 ปี การเปลี่ยนพนักงานต้องใช้เวลา เงิน และพลังงานอย่างมาก และ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมากถึง 33% ของเงินเดือนประจำปีของพนักงาน 94% ของพนักงานที่ทำการสำรวจตอบว่าหากบริษัทลงทุนเพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ พวกเขาจะอยู่นานขึ้น วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาพนักงานคือการทำให้พวกเขารู้สึกมีค่าและให้โอกาสพวกเขาในการเติบโตภายในองค์กรของคุณ เมื่อพนักงานไม่เห็นคุณค่าในที่ทำงาน 76% จะมองหาโอกาส หรืองานอื่น 5 สัญญาณการลาออกของพนักงานที่หัวหน้างานสามารถสังเกตได้ เริ่มมีพฤติกรรมป่วย สาย ลา ขาด  หากพนักงานของคุณ เริ่มมีการขอลากิจบ่อยครั้ง ครั้งละ […]

Next Skill

November 21, 2022

HR ยุคใหม่ กับบทบาทการเป็น Change​ Agent

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจในปัจจุบันเทคโนโลยี เศรษฐกิจ คู่แข่ง และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดการการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนจากความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน

Next Skill

November 14, 2022

สร้างทีมทำงานให้แข็งแกร่งด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน

การทำงานเป็นทีมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการใช้ทักษะความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สมาชิกในทีมหนึ่งคนไม่สามารถรู้ทุกสิ่ง หรือทำเป็นทุกอย่าง เพราะหากคนๆ หนึ่งจะสามารถจัดการงานได้ทุกอย่าง และฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญนั้นคงต้องใช้เวลาเรียนรู้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Next Skill

November 12, 2022

 Negative feedback ให้อย่างไร พนักงานไม่เสียใจ องค์กรไม่เสียงาน

การได้รับ feedback เชิงลบอย่างเหมาะสมจะสร้างการรับรู้ และทำให้พนักงานรู้สึกได้ว่า “งานที่กำลังทำอยู่นั้นมีคุณค่า” เพราะถ้าไม่อย่างนั้นหัวหน้าคงไม่ได้ใส่ใจ พนักงานสามารถตีความเกี่ยว กับงานของตัวเองได้ว่างานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นั้นไม่ได้สำคัญและไม่ได้

Next Skill

October 26, 2022

3 ภารกิจสำคัญของผู้นำในยุค Next Normal

การบริหารองค์กรในยุค Next Normal ที่ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้รูปแบบการทำงาน พฤติกรรมของพนักงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Next Skill

January 8, 2022