องค์กรคุณเคยเจอปัญหา.!

เรื่องโครงสร้างเงินเดือนนี้อยู่หรือเปล่า…

ถ้าองค์กรของคุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่

  • มีปัญหาแค่ไม่กี่ตำแหน่ง แต่ทำไมต้องประเมินค่างานทั้งระบบ
  • ค่าตอบแทนไม่สามารถจูงใจพนักงานในองค์กรอยากเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ
  • เงินเดือน “พนักงานเก่า” กับ “พนักงานใหม่” ไม่ยุติธรรม
  • กำหนดค่าตอบแทนสู้ราคาตลาดไม่ได้ พนักงานเก่งๆ ลาออกไปรับเงินเดือนที่มากกว่า
  • โครงสร้างตำแหน่งงานไม่สัมพันธ์กับโครงสร้างเงินเดือน
  • องค์กรเติบโต พนักงานเพิ่มขึ้น จนองค์กรต้องแบกการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป
  • พนักงานโอนย้ายมาพร้อมฐานเงินสูง ทำงานเท่ากันแต่เงินเดือนต่างกันมากบริษัทต้องรับภาระต้นทุนที่สูง
  • ไม่มีการทบทวนระบบโครงสร้างเงินเดือน ทำให้ไม่ได้จัดการปัญหาค่าจ้างไม่เป็นธรรม
  • ไม่มีระบบการแก้ปัญหาที่รองรับการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นปัญหา