5 วิธีสร้างพนักงานที่มีความสุข ลด Turn Over Rate

พนักงานเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันกับองค์กรจะส่งผลให้สามารถส่งมอบผลงาน ทำหน้าที่ที่ตัวเอง ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในทางตรงกันข้ามจากผลวิจัยของ  Harvard Business Review ตอกย้ำและแสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรต่ำจะส่งผลให้

มีการหยุดงาน ลางานถึง 37%  

มีทำงานผิดพลาด 60%

จะเห็นได้ว่าการทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ในการอยู่ในองค์กรมีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อให้เกิดผลตามมาให้ทางที่ดี ในบทความนี้จะนำ 5 วิธีในการส่งเสริมสร้างองค์กรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขมากเพิ่มขึ้น

1. ชื่นชม ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ

ให้การให้คำชื่นชม และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พนักงานที่ ทำงานมีกำลังใจในการทำงาน เพิ่มแรงจูงใจ ทำให้พนักงานรู้สึกดีที่มีคนเห็น ความพยายามและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย

2. ให้ความสำคัญรายบุคคล

พนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน หากผู้บังคับบัญชา หัวหน้าให้ความสำคัญ ใส่ใจความต่างสไตล์ เช่น มีการวางแผนการพัฒนาที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน ที่จะให้ช่วยให้เขาได้พัฒนาตัวเอง หรือมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของแต่ละคน จะแสดงให้เห็นถึง ความใส่ใจที่มีให้กับพนักงาน 

3. กิจกรรมสร้างทีม

การจัดกิจกรรม Team Building กิจกรรมที่จะช่วยให้พนักงานแต่ละคนที่

ทำงานร่วมกันในทีมเดียวกัน หรือทำงานร่วมกันในองค์กรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน    มีการสื่อสาร แก้ปัญหา สร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน ลดระยะห่างระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญจะช่วยให้การ ทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

4. ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน

นอกจากการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาในเรื่องของการทำงาน ทักษะต่างๆ และอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คือเรื่องของสุขภาพพนักงาน ทั้งในด้านสุขภาพจิต และ สุขภาพกาย องค์กรหรือหัวหน้าทีมสามารถแสดงให้โดยอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การทานอาหาร การดูแลตัวเอง หรือการป้องกันการทำงานจนเป็นออฟฟิศซินโดรม รวมทั้งอาจเป็นรูปแบบการสร้างฟิตเนส หรือการมีส่วนลดในการไปออกกำลังหายให้กับพนักงาน ในส่วนของสุขภาพจิต นอกจากการสังเกตสีหน้าท่าทางของพนักงาน ยังมีการจัดเตรียมการส่วนที่เกี่ยวข้อง นักจิตวิทยา ที่พนักงานสามารถไปพูดคุย ระบาย ขอคำปรึกษาได้ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและ

สุขภาพได้

5. รับฟังเสียงของพนักงาน

อีกส่วนสำคัญของการทำให้พนักงานมีความสุข คือการรับฟังเสียง รับความต้องการของพนักงานที่พูดหรือแสดงออกมา การรับฟังจะช่วยให้ องก์กรหรือทีม สามารถปรับสภาพแวดล้อม จัดทรัพยากรต่างๆ เพื่ออำนวยความ สะดวก ให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่าง มีความสุขมากยิ่งขึ้น

5 วิธีนี้จะช่วยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงาน ได้อย่างมีความสุข เพิ่มความผูกพันกับองค์กร ประสิทธภาพในการทำงานดีขึ้น รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ลดการสูญเสียคนเก่งอีกด้วย