รู้จักลูกน้องด้วย DISC model

ในการทำงานร่วมกันกับพนักงานในทีม หากหัวหน้าเข้าใจความแตกต่าง
ของพนักงานแต่ละคน จะช่วยให้หัวหน้าสามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ มอบหมายงานให้ตรงกับลักษณะของพนักงาน และพัฒนาข้อจำกัดให้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับตัวพนักงานและทีมได้

Next Skill

May 26, 2023

หาตัวเองให้เจอก่อนจะเลือกเปลี่ยนงาน

เมื่อผ่านการทำงานไปซักระยะเวลาหนึ่งจนเเริ่มเกิดการอิ่มตัว ไม่มีความท้าทายกับงานที่ทำ งานที่ทำไม่ได้เป็นอย่างที่คิด หรือทำงานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

Next Skill

May 21, 2023

ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องหมดไฟไม่อยากไปต่อ 

อาการหมดไฟในการทำงานหรือทีเรียกกันติดปากว่าอาการ “Burnout” เป็นสิ่งที่หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงการบริหารจัดการในองค์กรและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

Next Skill

May 16, 2023

ดีลงานกับคนตรงหน้าให้ได้ผลด้วยการเข้าใจบุคลิกที่แตกต่าง

ในทุกๆวันของการทำงานเราใช้การสื่อสารในการขับเคลื่อนการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การประสานงาน การให้ข้อมูลตอบกลับ การสร้างความสัมพันธ์ในทีม เป็นต้น และมีการสื่อสารกับผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา

Next Skill

May 10, 2023

เริ่มต้นพัฒนาน้องใหม่ด้วย On-boarding Program

โดยทั่วไปหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจนได้ผู้ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร การเริ่มต้นการทำงานวันแรกองค์กรมักจะทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) ก่อนการเริ่มงาน โดยการปฐมนิเทศมักจะเป็นการชี้แจงข้อมูลขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีในการเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

Next Skill

March 28, 2023

5 ปัจจัยที่ทำให้พนักงานเติบโตในสายงาน

ความคาดหวังในการทำงานของมนุษย์เงินเดือนโดยส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการได้เงินเดือนที่สูงขึ้นแต่อย่างแรกที่จะเป็นประตูไปสู่การเพิ่มขั้นเงินเดือนก็คือการเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือการเติบโตในตำแหน่งงาน

Next Skill

March 25, 2023

Mentoring System ตัวช่วยสำคัญในการดูแลพนักงาน

Mentoring System เป็นระบบที่หลายองค์กรเลือกใช้ในการพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน ด้วยการสร้าง “พี่เลี้ยง” (Mentor)  ที่จะคอยให้คำแนะนำ “น้องเลี้ยง” (Mentee) เพื่อให้ความรู้ ชี้แนะ และช่วยเหลือในด้านการทำงาน

Next Skill

March 23, 2023

มอบหมายงานเพื่อการทำงานแบบ Productive

ในยุคสมัยนี้ความ Productive ถือเเป็นเป้าหมายในความสำเร็จของชีวิตใครหลายๆ คน โดยเฉพาะหัวหน้างานที่จะต้องบริหารจัดการทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการทีมงานไปพร้อมๆกัน

Next Skill

March 21, 2023

ทำงานร่วมกับพนักงาน Generation  ใหม่ ต้องเข้าใจความต้องการ

โลกยุคใหม่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการของพนักงานก็ย่อมเปลี่ยนตามเช่นกัน โดยเฉพาะพนักงาน Generation ใหม่ที่มีความต้องการรูปแบบต่างๆ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งถือเป็นความท้าทายของหัวหน้างาน

Next Skill

March 19, 2023

5 ปัจจัยที่ทำให้พนักงานเติบโตในสายงาน 

ความคาดหวังในการทำงานของมนุษย์เงินเดือนโดยส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการได้เงินเดือนที่สูงขึ้นแต่อย่างแรกที่จะเป็นประตูไปสู่การเพิ่มขั้นเงินเดือนก็คือการเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น หรือการเติบโตในตำแหน่งงาน ขึ้นอยู๋กับหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยภายนอกอื่นๆ 

Next Skill

March 17, 2023
1 2 4