ABCDs Model ตัวช่วยสร้างความไว้วางใจในองค์กร

ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เมื่อมีความไว้วางใจต่อกันระหว่างบุคคล องค์กรหรือกลุ่มคน มันสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในการทำงานร่วมกัน การสร้างความไว้วางใจในทีมเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

Next Skill

March 26, 2024

5 สไตล์ผู้นำช่วยสร้าง Trust ให้เกิดในองค์กรได้

การสร้างความไว้วางใจในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและความสำเร็จของทีม การสร้างความไว้วางใจไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มๆ แต่ต้องมีการดำเนินการและพฤติกรรมที่เหมาะสมจากผู้นำ

Next Skill

March 19, 2024

องค์กร High Trust มีผลต่อยังไงต่อการสร้างความผูกพันต่องานและองค์กรของพนักงาน?

การสร้างองค์กรที่มีความไว้วางใจสูง (High Trust Organization) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบัน เนื่องจากความไว้วางใจเป็นพื้นฐานสำคัญที่มุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานและองค์ก

Next Skill

March 12, 2024

เคล็ดลับสร้าง High Trust : High Performance Team ในองค์กร

การสร้างทีมงานที่มีความไว้วางใจสูง (High Trust) และประสิทธิภาพสูง (High Performance) เป็นเป้าหมายที่สำคัญของหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน เพราะทีมที่มีความไว้วางใจสูงจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดี

Next Skill

March 5, 2024

ทำไมองค์กรต้องใช้แบบประเมินบุคลิกภาพ ? (2)

จากบทความที่แล้วได้กล่าวถึงบุคลิกภาพที่มีผลความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จหากมีการสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองรวมถึงเข้าใจบุคลิกภาพของผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน เพื่อไม่ให้ความต่างที่ตรงกันข้ามเป็นอุปสรรคในการทำงานได้

Next Skill

February 22, 2024

ทำไมองค์กรต้องใช้แบบประเมินบุคลิกภาพ ? (1)

องค์กรยุคใหม่หันมามองหาเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ อาทิ การสรรหาพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทีมงาน การประเมินผลงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Next Skill

February 15, 2024

องค์กรยุคใหม่ปรับตัวให้ไว พนักงานต้องมี Growth Mindset

โลกการทำงานในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องพบ คือ การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการของลูกค้า  โดยเฉพาะในยุค Next Normal ที่องค์กรไม่ใช่แค่ปรับเปลี่ยน แต่สถานการณ์ทุกอย่างต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Next Skill

February 8, 2024

เมื่อองค์กรต้องขยับจาก Leader มาเป็น Leadership at all levels

ปัจจุบันองค์กรต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแข่งขันในตลาด ผู้นำจึงมีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ แต่บางครั้งผู้นำที่อยู่ในตำแหน่ง ก็อาจก่อให้เกิดช่องว่างในการทำงาน หลายองค์กรจึงต้องดำเนินการไปตามลำดับขั้น

Next Skill

February 1, 2024

งานบริหารคน ไม่ใช่แค่ฝ่ายบุคคล (Line Manager is a HR Manager)

ฝ่ายบุคคลหรือ HR ของแต่ละองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลภายในองค์กรด้านต่าง ๆ มากมาย เริ่มกันตั้งแต่การรับสมัครพนักงานใหม่และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคน จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาและอบรมพนักงาน บริหารจัดการประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

Next Skill

November 27, 2023

บทบาทของ Line Manager  VS  ฝ่าย HR

ทุก ๆ องค์กรต่างก็มีทั้งผู้จัดการสายงาน (line maneger) และผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR manager) ซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้มีบทบาทที่แตกต่างกัน และเหมือนกัน เนื่องจากการทำงานร่วมกันของทั้งผู้จัดการสายงานและผู้จัดการฝ่ายบุคคลในบางจุดประสงค์ จะทำให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีอย่างมากต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรอาจยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของแต่ละตำแหน่งอย่างครบถ้วนนัก 

Next Skill

November 20, 2023
1 2 6