4 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ทุกองค์กรมีความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งแน่นอนว่า เป้าหมายนั้นจะสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดการร่วมมือของพนักงานที่จะดำเนินการ

Next Skill

August 8, 2023

การสร้าง Employee Engagement  เป็นหน้าที่ของใคร?

ในปัจจุบันมีการพูดถึง Employee Engagement  โดยองค์กรหลายแห่งได้นำมาทำเป็นกลยุทธ์ในการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งจะส่งผลมากกว่าเรื่องของการบริหารคนแต่ยังมีผลต่อการบริหารผลงาน การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

Next Skill

August 1, 2023

แรงจูงใจพลังสำคัญในการกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน

เรามักจะได้ยินคำว่าแรงจูงใจ (Motivation) อยู่บ่อยครั้ง และหลายองค์กรก็พยายามสร้างแจงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย หากจะพูดถึงคำว่าแรงบันดาลใจให้เข้าใจได้อย่างง่าย กฌสามารถบอกได้ว่าแรงจูงใจก็คือระดับพลังงานภายในตัวเราที่ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรมลักษณะต่างๆ

Next Skill

June 30, 2023

5 สเต็ปดันยอดขายสุดปังก่อนปิดไตรมาสแรก

ในปัจจุบันจะขายของ ขายบ้าน ขายครีม ขายคอนโดจำเป็นต้องอาศัยนักขายมืออาชีพเพื่อสร้างยอดขายใหม่ ๆ เพิ่มพูนกำไรให้งอกงาม โดยอาชีพนักขายในปัจจุบันนั้นเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่สูงมาก และยังสามารถนำมาต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้อีกด้วยแต่จะทำอย่างไรกับการปลุกปั้น ดันยอดขายสุดฝีมือ ใช่ว่าเซลล์หรือทีมขายจะมีจุดเด่นแค่เพียงพูดเก่งเท่านั้น แต่เซลล์ที่ดีต้องสามารถดันยอดขายให้ทะลุเกินเป้า จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ ทักษะ และประสบการณ์ให้ครบ 

Next Skill

June 22, 2023

Put the right man on the job มอบหมายงานลูกน้องอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ยอมรับว่ารูปแบบการทำงานในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตมาก ๆ ยิ่งสถานการณ์โควิดทำงานการทำงานยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่ เพราะมีหลาย ๆ บริษัทเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเป็นแบบ Work From Home แล้ว เนื่องจากเห็นข้อดีของการทำงานในขณะอยู่ที่บ้าน อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มการทำงานได้มากขึ้น 

Next Skill

June 15, 2023

ต่าง Gen ต่างใจ ทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข

ในหลาย ๆ องค์กรมีปัญหาเกิดขึ้นในด้านการทำงาน โดยหนึ่งในปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอยู่บ่อยครั้งก็คือปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านทัศนคติ มุมมอง วิธีคิด และวิธีทำงานจึงให้มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง

Next Skill

June 6, 2023

รู้จักลูกน้องด้วย DISC model

ในการทำงานร่วมกันกับพนักงานในทีม หากหัวหน้าเข้าใจความแตกต่าง
ของพนักงานแต่ละคน จะช่วยให้หัวหน้าสามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ มอบหมายงานให้ตรงกับลักษณะของพนักงาน และพัฒนาข้อจำกัดให้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับตัวพนักงานและทีมได้

Next Skill

May 26, 2023

หาตัวเองให้เจอก่อนจะเลือกเปลี่ยนงาน

เมื่อผ่านการทำงานไปซักระยะเวลาหนึ่งจนเเริ่มเกิดการอิ่มตัว ไม่มีความท้าทายกับงานที่ทำ งานที่ทำไม่ได้เป็นอย่างที่คิด หรือทำงานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

Next Skill

May 21, 2023

ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องหมดไฟไม่อยากไปต่อ 

อาการหมดไฟในการทำงานหรือทีเรียกกันติดปากว่าอาการ “Burnout” เป็นสิ่งที่หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงการบริหารจัดการในองค์กรและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

Next Skill

May 16, 2023

ดีลงานกับคนตรงหน้าให้ได้ผลด้วยการเข้าใจบุคลิกที่แตกต่าง

ในทุกๆวันของการทำงานเราใช้การสื่อสารในการขับเคลื่อนการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การประสานงาน การให้ข้อมูลตอบกลับ การสร้างความสัมพันธ์ในทีม เป็นต้น และมีการสื่อสารกับผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา

Next Skill

May 10, 2023
1 2 4