หาตัวเองให้เจอก่อนจะเลือกเปลี่ยนงาน

เมื่อผ่านการทำงานไปซักระยะเวลาหนึ่งจนเเริ่มเกิดการอิ่มตัว ไม่มีความท้าทายกับงานที่ทำ งานที่ทำไม่ได้เป็นอย่างที่คิด หรือทำงานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด 19  การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนผู้บริหาร เป็นต้น รวมถึงอีกหลากหลายเหตุผลที่ทำให้พนักงานหลายคนอาจะเริ่มเกิดคำถามกับตัวเองว่าจะขอโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น หรือจะเปลี่ยนงานดีหรือไม่ แต่ก่อนการตัดสินใจเลือกงานใหม่ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นงานต้องดีกว่าเดิม จะดีกว่าไหม ถ้าเลือกจะเปลี่ยนงานทั้งทีตัวเราเองจะได้ทบทวนตนเองเพื่อหางานให้ตอบโจทย์ และพอดีกับตัวเรา โดยใช้คำถาม 6 ข้อนี้ในการทบทวนตนเอง

จุดเด่นและคุณค่าในตัวคุณ

การเข้าใจจุดเด่นและคุณค่าในตัวเองทั้งด้านทักษะการทำงาน รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต การสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์ความต้องการในใจของคุณเองนั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกงานใหม่โดยตรง เพราะต่อให้งานใหม่จะมีความท้าทาย องค์กรมีชื่อเสียงมากเพียงใด แต่งานนั้นไม่สามารถดึงจุดเด่นของคุณออกมาเพื่อแสดงศักยภาพ และสร้างคุณค่าให้กับงานได้ การเปลี่ยนไปเลือกงานที่ไม่ตรงกับจุดเด่นหรือคุณค่าที่ต้องการอาจไม่ใช่คำตอบ เพราะไม่นานคุณอาจต้องมองหางานใหม่อีกครั้ง

สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองในเชิงลบ

การทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน หรือการทำงานเป็นทีมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ต้องมีการสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งระดับเดียวกับ ระดับผู้บังคับบัญชา ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและมองเชิงลบได้ เช่น การสื่อสารด้วยท่าทางดุดันเพื่อกำกับให้งานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด การทำงานที่เน้นข้อมูลจนอาจละเลยความรู้สึกเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 

สิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับคุณ

แรงจูงใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้พนักงานทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข เมื่อพนักงานทำความอย่างมีความสุขก็ถือเป็นการได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะการที่มีพนักงานมีความสุข การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสุขทำให้ผลิตภาพธุรกิจเพิ่มขึ้น 31% และยอดขายเพิ่มขึ้น 37% โดยที่แรงจูงใจของแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไป พนักงานบางคนอาจต้องการแรงจูงใจในด้านการมอบรางวัล บางคนต้องการแรงจูงใจที่เกี่ยวกับการที่ได้ทำงานอย่างถูกต้องเป็นระบบ ซึ่งหากเราเข้าใจสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับตนเองได้ก็ส่งผลให้การตัดสินใจเลือกงานที่ตรงใจเป็นไปได้ไม่ยาก 

สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจของคุณ

ในทางตรงกันข้ามกับข้อที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อเราทราบสิ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการทำงานแล้ว การที่เรารู้จักสิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ เช่น บางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน หรือบางคนไม่ชอบความรู้สึกที่ต้องแข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นเราสามารถทำความเข้าใจกับพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ที่เราร่วมงานด้วย เพราะทุกคนมีความแตกต่างแต่ตัวเราเองต้องปรับมุมมองรวมถึงปรับตัวเองให้อยู่ในจุดที่สมดุลเพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข

รูปแบบการทำงานที่ต้องการ

ในปัจจุบันรูปแบบการทำงานในองค์กรกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกงาน ซึ่งบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลจะส่งผลต่อรูปแบบการทำงานที่ชอบตามแต่ละสไตล์ เช่น คนที่มีบุคลิกเป็นคนสนุกสนานเฮฮา จะชอบบรรยากาศการทำงานที่ไม่เคร่งเครียด รูปแบบการทำงานที่เปิดรับฟังกัน และทำงานอย่างเป็นมิตร แต่คนทีมีบุคลิกเป็นคนจริงจัง อาจะชอบการทำงานที่ท้าทาย หรือมีการแข่งขันเป็นต้น การเข้าใจบุคลิกลักษณะของตนเอง เข้าในรูปแบองค์กร ก็จะทำให้สามารถเลือกงานที่ตรงกับความต้องการได้

การตอบสนองในสภาวะกดดัน

แน่นอนว่าการทำงานนั้นต้องมีทั้งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อคนทำงานต้องตกอยู่ในสภาวะเคร่งเครียด มีความกดดันสูงบุคลิกลักษะอาจแสดงออกไปในอีกรูปแบบหนึ่ง การเข้าใจรูปแบบการตอบสนองของตัวเองเมื่ออยู่ในสภาวะกดดันจะทำให้เราสามารถเตรียมความพร้อม และปรับปรุงลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่องานได้ เช่น บางคนเมื่อเกิดความกดดันมากจะพูดโต้เถียงกันอย่างรุนแรง หรือยางคนอาจะใช้วิธีการเงียบแต่ไม่ลงมือปฏิบัติงานต่อ เป็นต้น

การเข้าใจตนเองก่อนตัดสินใจย้ายตำแหน่ง หรือหางานใหม่ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นพื้นฐานที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ การแสดงออกที่เกิดขึ้นทั้งของตนเอง และผู้ที่ร่วมงานด้วย โดยปัจจุบันมีตัวช่วยมากมายที่จะทำให้การค้นหาตนเองเป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้สะดวก และตอบโจทย์ในยุค Next Normal อาทิ แบบประเมินบุคลิกภาพออนไลน์ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต การมีโค้ชส่วนบุคคลที่สามารถคุยกันผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะทำให้สามารถปรับสไตล์การทำาน การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดสมดุลระหว่างกัน ส่งผลให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข และมองหาหางานใหม่ที่ตรงกับความถนัดและความสามารถของคุณ จะได้ไม่เสียเวลาเปลี่ยนงานใหม่บ่อยๆขอให้ทุกคนเจองานที่ใช่และสนุกกับทุกวันของการทำงาน