รู้จักลูกน้องด้วย DISC model

ในการทำงานร่วมกันกับพนักงานในทีม หากหัวหน้าเข้าใจความแตกต่างของพนักงานแต่ละคน จะช่วยให้หัวหน้าสามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มอบหมายงานให้ตรงกับลักษณะของพนักงาน และพัฒนาข้อจำกัดให้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับตัวพนักงานและทีมได้

ในปัจจุบันมีทฤษฎีและเครื่องมือจำนวนมากที่ทำให้เข้าใจความแตกต่าง ของคน เข้าใจรูปแบบสไตล์การทำงาน การสื่อสาร รู้จุดเด่นและข้อจำกัดของคน ๆ นั้น ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงอีก 1 ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยม นั้นคือโมเดล DISC

โมเดล DISC คืออะไร?

DISC Model เป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาที่วัดพฤติกรรม บุคลิกลักษณะ โดยผู้ที่คิดค้นคือ ดร.วิลเลียม มาร์สตัน (William Marston) โดยแบ่งออกเป็น 4 สไตล์คือ

1. ลูกน้องสไตล์ D (Dominance) 

ลูกน้องสไตล์ D เป็นนักปฏิบัติ ชอบงานที่มีความท้าทาย เป็นคนเด็ดขาด เน้นผลลัพธ์ ถือคติ “เป้าหมายมีไว้พุ่งชน” ตัดสินใจเร็ว ทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตัวเองคิด ไม่ชอบการถูกบังคับหรือต้องอยู่ใน กฎระเบียบหรือทำงานที่มีขั้นตอนเยอะ 

        จุดเด่นของคนสไตล์ D

 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มุ่งผลลัพธ์
 • กล้าตัดสินใจ
 • พูดตรงไปตรงมา 
 • ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

ข้อจำกัดของคนสไตล์  D

 • ไม่อดทนรอ
 • พูดขวานผ่าซาก
 • หัวร้อนง่าย
 • ไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของคนอื่น

2. ลูกน้องสไตล์ I (Influence)

ลูกน้องสไตล์ I เป็นนักเจรจา ชอบทำงานที่ได้พบปะผู้คน ได้เข้าสังคม สร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างได้เสมอ มีเพื่อนเยอะ มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับออฟฟิศเสมอ

จุดเด่นของคนสไตล์ I

 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มองโลกในแง่ดี
 • เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • โน้มน้าวเก่ง

ข้อจำกัดของคนสไตล์ I

 • เบื่อง่าย
 • ทำตามอารมณ์มากกว่า
 • ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
 • สนใจหลายอย่างพร้อมกัน
 • ไม่ชอบการปฏิเสธ

3. ลูกน้องสไตล์ S (Steadiness)

ลูกน้องสไตล์ S เป็นนักประสาน มีความสุขุม ดูเป็นคนใจเย็น คอยช่วยเหลือเพื่อน ร่วมงานเสมอ เป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ชอบความขัดแย้ง และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ฟังที่ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องให้เวลาเขาในการปรับตัว สบายใจเมื่อได้อยู่ในเซฟโซนที่ตัวเองคุ้นเคย

จุดเด่นของคนสไตล์ S

 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • พร้อมช่วยเหลือ
 • ใจเย็น
 • พร้อมสนับสนุนทีมเสมอ
 • เป็นมิตรไม่ชอบความขัดแย้ง

ข้อจำกัดของคนสไตล์ S

 • ยอมคนอื่นมากเกินไป
 • ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่ชอบเรื่องที่ท้าทาย
 • ใช้เวลาในการปรับตัว

4. ลูกน้องสไตล์ C (Conscientious)

มาถึงสไตล์สุดท้ายลูกน้องสไตล์ C เป็นนักคิดวิเคราะห์ มักให้ความสำคัญ เรื่องความถูกต้อง มีหลักการ ชอบงานที่เป็นระบบ ทำงานเป็นขั้นตอน ทำตามกฏระเบียบที่มี เป็นคนที่จริงจังบางครั้งอาจจะดูเป็นคนเครียด ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ ความรู้สึกให้คนรอบข้างเห็น 

จุดเด่นของคนสไตล์ C

 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 • มีความเป็นระเบียบ
 • ช่างคิดวิเคราะห์
 • ทำงานเป็นขั้นตอน

ข้อจำกัดของคนสไตล์ C

 • อาจจะเครียดเกินไป
 • เข้าถึงยาก
 • ใช้เวลาในการตัดสินใจ
 • ไม่ยืนหยุ่น
 • ไม่ชอบความเสี่ยงหรืองานที่ท้าทาย
Inspire your teamwork to keep on achieving Group of Asian team creative business people hand raise up partnership teamwork concept modern office background

จาก 4 สไตล์ดังกล่าว ลูกน้องทุกคนมีทั้ง 4 สไตล์อยู่ในตัวตน แต่จะมีที่โดดเด่น 1-2 สไตล์หรือเรียกได้ว่าเป็นสไตล์หลัก สไตล์รอง และทุกสไตล์ก็มีทั้งข้อดี จุดเด่นและข้อจำกัด ดังนั้น หากหัวหน้าสามารถ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในทีม ก็จะช่วยให้สามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ รู้จักวิธีการจัดการที่แตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนและบริหารทีมให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น